I vår salgshall vil vi etterstrebe å alltid ha et godt utvalg av Geländewagen og G-klasse.
Kontakt: axel@vtp.no